Повернути самостійне Міністерство, яке займатиметься питаннями довкілля

Повернути самостійне Міністерство, яке займатиметься питаннями довкілля

Цього тижня екологічна спільнота України отримала звістку про повернення самостійного Міністерства, яке займатиметься питаннями довкілля. Це не просто гарна новина! Це доленосна подія для України!

Чомусь влада вирішила, що окреме Міністерство екології та природних ресурсів не потрібно для українського суспільства, як інституція. Це недалекоглядне рішення отримало потужний супротив з боку зацікавленої громадськості.

Команда талановитих та надзвичайно ефективних, професійних юристів, екологів, громадських діячів «Екологія-Право-Людина», яка не одне десятиріччя відстоює екологічні права, здійснює діяльність в сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його стану та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних прав людини із самого початку критикувало таке рішення та активно працювала задля повернення окремої екологічної інституції виконавчої влади у формі Міністерства.

Сьогодні ми із вдячністю спостерігаємо плоди такої роботи. Політичне рішення прийняте – самостійному Міністерству бути!

Хочу звернути увагу до цієї події всіх мешканців Запорізького Краю, представників усіх гілок регіональної влади, органів місцевого самоврядування, активістів!

Багаторічні досягнення благодійного фонду «ЕПЛ» зі Львова свідчить про те, що екологічний рух живе в Україні, має тверду основу не залежно від політичних умов.

Мені також відомо, що в Запоріжжі, переважно в приватному секторі, працюють талановиті представники старої екологічної школи, які виховали та випустили у Світ не одне покоління екологів.

Кожемякін Геннадій Борисович, Звонова Наталія Іванівна, Давидов Григорій Натанович, Інна Кіяшко, Ахметова Людмила Володимирівна, Жеребцова Тамара Фоминична і цей перелік є далеко не повним.

Носії безцінного досвіду, самодостатні особистості майже не з’являються в публічному просторі, не поширюють гасла, не займаються само піаром, не змагаються за владу. Вони просто роблять свою справу.

Можливо, регіональним посадовцям слід замислитись над тим, що сьогодні у владних кабінетах майже відсутні експерти з екологічної тематики. Вже надто багато втрачено. А може бути втрачено безповоротно. Мені цікаво, як новостворені об’єднані територіальні громади будуть дбати про довкілля, виконувати численні обов’язки, покладені на них нормами Закону, якщо в них відсутні фахівці з екології? Та найсумніше, що сьогодні таких фахівців майже не залишилось та взяти їх немає де! 

Можливо, саме владним інституціям, спроможним об’єднаним територіальним громадам та активістам слід об’єднати ресурси та зусилля, залучити експертів-практиків, видатних фахівців до проблемних питань екології Запорізького Краю та України яких маємо чимало.

Можливо, потрібно створити профільний дорадчий орган регіонального масштабу, який буде займатись проблемами екології, створення об’єктів природно-заповідного фонду?

Можливо, вже час подбати про те, що вже сьогодні Запорізькій області потрібно відряджати власних представників до країн Європейського союзу, США, Канади для набуття успішного досвіду у вирішенні екологічних проблем, впровадження інновацій, постановки алгоритмів та побудови систем щодо протидії зміні клімату?

Можливо слід замислитись над проблемою підготовки кадрів у сфері охорони навколишнього природного середовища, якими ми будемо в майбутньому комплектувати Держекоінспекцію, профільні відділи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій?

Можливо, саме на це сьогодні потрібно витрачати кошти з регіонального та міського фондів охорони навколишнього природного середовища, а не на псевдоекологічні заходи?

Хочу процитувати пропозиції розроблені ЕПЛ щодо порядку денного для нового Міністерства та маю надію, що Запоріжжя підтримає їх.

Я підтримую!     

Чисте довкілля є запорукою здоров’я населення і важливою умовою для забезпечення сталого розвитку держави. Охорона довкілля є ключовим пріоритетом розвитку європейських країн і є наскрізним елементом у всіх сферах суспільного життя. Охорона довкілля є для нас цивілізаційним викликом. Без чистої води, чистого повітря, родючої землі наше життя неможливе. Так, за даними ВООЗ, через забруднення повітря щороку передчасно помирає 9 мільйонів людей в усьому світі, і воно є причиною кожного третього інсульту, раку легень та хвороб серця.

Команда ЕПЛ вітає політичну волю та готовність державної влади повернути самостійне Міністерство, яке займатиметься питаннями довкілля. Нове міністерство та міністр розпочнуть свою діяльність не з чистого листа. Певні цінні напрацювання створені попередниками та інституційну пам’ять потрібно зберегти. Однак важливо наповнити діяльність міністерства новим змістом, який відповідає викликам сьогодення та головним цілям міністерства.

Так, завдання нового міністерства – повернути питання довкілля у пріоритети держави не лише на папері, але й де-факто, закладати при формуванні екополітики ціннісне ставлення до довкілля. Зважаючи на це, візією нового міністерства повинне бути чисте, безпечне для життя та здоров’я довкілля та його стале управління, і сприяння підвищенню екологічної свідомості населення. Місією міністерства повинне бути формування державної екологічної політики, яка спрямована на вирішення екологічних проблем та попередження заподіяння шкоди довкіллю, на забезпечення сталого розвитку, та яка враховує інтереси та потреби країни, населення, майбутніх поколінь, і здійснюється з повагою до прав людини.

Міністерству необхідно подолати значне відставання України у виконанні Угоди про асоціацію між ЄС та Україною в частині імплементації європейського законодавства в природоохоронній сфері та пришвидшити процес транспозиції Директив та Регламентів ЄС (Додатки ХХХ, ХХХІ Угоди про асоціацію).

Діяльність нового міністерства повинна бути спрямована на вирішення горизонтальних та секторальних проблем у сфері охорони довкілля. Зважаючи на це, ми пропонуємо нижченаведений Порядок денний, який містить перелік необхідних дій та реформ нового Міністерства та його очільника, що відповідає сучасним потребам України та глобальним викликам, що виникли перед людством у сфері охорони довкілля, включає міжнародні вимоги та напрацювання попереднього міністерства.

І. Вирішення горизонтальних проблем:

1. Реформа екологічного контролю

 • Продовжити реформу державного екологічного контролю задля забезпечення його прозорості, ефективності та оперативності. З цією метою, сприяти прийняттю та впровадженню Закону України «Про державний екологічний контроль», розробці та прийняттю підзаконних актів на його виконання.
 • Сприяти реформуванню Державної екологічної інспекції для більш ефективного виконання своїх завдань у відповідності із Законом «Про державний екологічний контроль».

2. Реформа системи моніторингу довкілля

 • Вжити заходи для розробки та прийняття закону про моніторинг довкілля з метою створення якісної системи моніторингу для отримання повної та об’єктивної інформації про стан довкілля та його компонентів.
 • Запустити системи моніторингу довкілля (у тому числі води, повітря, земель, грунтів, беорізноманіття, ландшафтів тощо).

3. Реформа юридичної відповідальності

 • Вжити заходи для розробки та прийняття законодавчих актів щодо підвищення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства, забруднення довкілля, перегляду складів цих порушень, поширення адміністративно-господарських санкцій та заходів кримінально-правового характеру на юридичних осіб за екологічні правопорушення.

4. Екологічна освіта та просвіта

 • Вжити заходи для підвищення екологічної свідомості населення, включаючи представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування; сприяти розробці відповідних освітніх та просвітніх заходів.

ІІ. Вирішення секторальних проблем:

Управління відходами

 • сприяти прийняттю Закону «Про управління відходами» та підзаконних актів на його виконання;
 • сприяти прийняттю законопроєктів «Про відходи електричного та електронного обладнання», “Про батарейки, батареї і акумулятори”, “Про упаковку та відходи упаковки»
 • забезпечити розробку та затвердження регіональних планів управління відходами згідно із п’ятиступеневою ієрархією поводження з відходами у всіх областях;
 • забезпечити постійний контроль за діяльністю ліцензіатів, які здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
 • забезпечити налагодження відкритих реєстрів дозвільних документів в сфері управління з відходами, обліку та звітності.

Охорона водних ресурсів 

 • пришвидшити впровадження Водної рамкової директиви ЄС, інтегрованого підходу до управління водними ресурсами.
 • розробити та затвердити Плани управління річковими басейнам;
 • вжити заходи для апроксимації Директиви No91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями ;
 • запровадити систему охорони водних ресурсів, їх раціонального використання та управління;
 • розробити закон про водно-болотні угіддя.
 • Збереження ПЗФ та біорізноманіття
 • сприяти відновленню Держслужби заповідної справи;
 • сприяти прийняттю та впровадженню Законів «Про Смарагдову мережу» та «Про охорону ландшафтів;
 • запровадити поняття екосистемних послуг та проведення їхньої оцінки, розробити відповідні методики оцінювання екосистемних послуг, що надають ліси, торфовища, тощо та врахувати екосистемні послуги в процесі прийняття рішень;
 • прийняти зміни до законодавства, що забезпечать юридичне визначення поняття «степ», а також запровадять нормативні показники кількості степів, природних лісів та інших екосистем, необхідних для підтримання біорізноманіття.

4. Стале управління лісовими ресурсами

 • переглянути доцільність лісорозведення на нових площах та направити роботи по створенню лісу на відновлення місць вирубок та мережі полезахисних лісосмуг, як заходу боротьби з опустелюванням та втратою родючості ґрунтів у південних регіонах України;
 • запровадити інвентаризацію лісів та лісопосадок, забезпечити відкритість даних про користування лісовими ресурсами.

5. Стале управління надрами

 • забезпечити використання природних ресурсів з дотриманням природоохоронна законодавства, включаючи необхідність проходження процедури ОВД перед отриманням дозволу на спецнадрокористування;
 • здійснювати моніторинг видобутих надр та викидів та скидів, які пов’язані з їхнім видобутком.

6. Екологічне управління землями

 • сприяти визначенню особливих природоохоронних територій в межах України, врахуванню їх під час розробки документів, що підпадають стратегічній екологічній оцінці;
 • забезпечити накладання на публічну кадастрову карту усіх шарів, що визначають режими охорони на використання природних ресурсів;
 • забезпечити здійснення контролю за охороною земель та ґрунтів, розробку методик ефективної їх оцінки, вжиття заходів із їхньої консервації та рекультивації;
 • забезпечити вироблення принципу бережного ставлення до землі, максимальне збереження природних територій та використання для промислових цілей антропогенно навантажених територій.

7. Контроль та охорона атмосферного повітря.

 • забезпечити визначення поняття якості атмосферного повітря, яке гарантувало б право на безпечне для життя та здоров’я довкілля;
 • забезпечити формування мережі лабораторних центрів, які здатні визначати стан повітря;
 • забезпечити формування програм моніторингу за станом довкілля.

8. Зміна клімату та відновлювальні джерела енергії

 • розробити закон про зміну клімату
 • вжити заходи для впровадження відновлювальної енергетики без заподіяння шкоди довкіллю;
 • забезпечити здійснення обліку парникових газів;
 • забезпечити розробку програм адаптації до зміни клімату.

ІІІ. Горизонтальні інструменти:

Інформаційно-аналітична система

 • створити єдину уніфіковану електронну систему доступу до екологічної інформації (PRTR+) для органів влади та громадськості з метою надання доступу кожному громадянину до екологічної інформації та підвищення ефективності електронного врядування у сфері охорони довкілля. Система включатиме інформацію про дозволи, звіти, перевірки у сфері охорони довкілля.
 • ОВД та СЕО
 • вжити заходи для вирішення проблем імплементації СЕО та ОВД, для достатнього фінансового забезпечення функціонування цих процедур, залучення кваліфікованих експертів, а також розробити методики оцінок для окремих видів діяльності;
 • вжити усі можливі заходи для зупинення законодавчих ініціатив щодо скасування вимоги проведення ОВД перед наданням дозволів на спецнадрокористування.

3. Інтегрований дозвіл

 • Сприяти прийняттю проєкту Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» та підзаконних актів на його виконання для запровадження інтегрованого дозволу; сприяти розробці та затвердженню найкращих доступних технології та методів управління (НДТМ).

Команда ЕПЛ готова до співпраці з новим Міністерством у сфері охорони довкілля та його очільником задля вирішення екологічних проблем та збереження довкілля і впровадження вищеописаних заходів».

*Думки видання «Факти Запоріжжя» не завжди збігаються з думками експертів. Редакція залишає за собою право відхилити публікацію у разі порушення зазначених нижче правил: заборонено розміщення недостовірної інформації; пропаганда і розпалювання расової, релігійної, міжнаціональної ненависті, ворожнечі, дискримінації за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, заборонено розміщення інформації, яка дискредитує і порочить честь і гідність громадян або організацій; нецензурні висловлювання; заклики екстремістського характеру; пропаганда сепаратизму; заклики до дій, що підпадають під дію КК України.

Якщо ви хочете публікуватися на нашому сайті, напишіть нашому редактору у Фейсбуці (у листі зазначте, будь ласка, теми, в яких ви компетентні та інформацію про себе). 

 

Будьте в курсі подій, читайте новини «Факти Запоріжжя» у ТелеграміФейсбуці та на Ютуб-каналі

Коментарі